Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Písně - Bůh dobrý je

Písně - Bůh dobrý je
Kazeta a CD mládeže z roku 1993
4dubna2020
  • Řečník: Mládež
  • Kategorie: Písně
stáhnout mp3

Bůh dobrý je

stáhnout mp3

Jednou ozval se

stáhnout mp3

Když na rozcestí stojíš

stáhnout mp3

Klíčem k Bohu

stáhnout mp3

Láska kterou Ježíš dává

stáhnout mp3

Pane Ty mne znáš

stáhnout mp3

Když Kristus umíral

stáhnout mp3

Bůh je věčný Bůh

stáhnout mp3

Dovol mě jít k vodě spásy

stáhnout mp3

Slyš jak volá zkroušený

stáhnout mp3

Jen pojď ke kříži

stáhnout mp3

S Pánem jdi životem

stáhnout mp3

Pokoj svůj ti dávám

stáhnout mp3

Láska tvá Bože stále září

stáhnout mp3

Jeť Pán světlo mé a spása má

stáhnout mp3

Děkuj mu

stáhnout mp3

Přišel na Zem konat dílo spásy

stáhnout mp3

Kdyz v životě vše se ti daří

stáhnout mp3

Jen pár chvil

stáhnout mp3

Můj Pán všechny svolá

stáhnout mp3

Tam kde slunce vychází

stáhnout mp3

Jsme zde spolu Pane

stáhnout mp3

Vyvyšuji Tebe Pane

stáhnout mp3

Tvůj lid tu čeká

stáhnout mp3

Ježíš nejkrásnější ze všech jmen

stáhnout mp3

Tys Králi vyvýšen

stáhnout mp3

Ó Pane otevři mé rty

stáhnout mp3

Chválu vzdejte

stáhnout mp3

Jsme děti Tvé

stáhnout mp3

Je dokonáno

stáhnout mp3

Raduje se všechen Boží lid

stáhnout mp3

Hosana

stáhnout mp3

Ty jsi ten najvyšší Pán

stáhnout mp3

Králů Král

stáhnout mp3

Mojou nadejou je Pán

stáhnout mp3

Vzývám a slavím Tve jmeno

stáhnout mp3

On je Pán

stáhnout mp3

Buď Tobě sláva

stáhnout mp3

Kazeta (a později CD) písní mládeže CB Bystré
Nahráno v lednu 1993

Zde je seznam všech:

01 - Úvod
02 - Bůh dobrý je
03 - Jednou ozval se
04 - Když na rozcestí stojíš
05 - Klíčem k Bohu
06 - Láska kterou Ježíš dává
07 - Pane Ty mne znáš
08 - Když Kristus umíral
09 - Bůh je věčný Bůh
10 - Dovol mě jít k vodě spásy
11 - Slyš jak volá zkroušený
12 - Jen pojď ke kříži
13 - S Pánem jdi životem
14 - Pokoj svůj ti dávám
15 - Láska tvá Bože stále září
16 - Jeť Pán světlo mé a spása má
17 - Děkuj mu
18 - Přišel na Zem konat dílo spásy
19 - Kdyz v životě vše se ti daří
20 - Jen pár chvil
21 - Můj Pán všechny svolá
23 - Tam kde slunce vychází
24 - Jsme zde spolu Pane
25 - Vyvyšuji Tebe Pane
26 - Tvůj lid tu čeká
27 - Ježíš nejkrásnější ze všech jmen
28 - Tys Králi vyvýšen
29 - Ó Pane otevři mé rty
30 - Chválu vzdejte
31 - Jsme děti Tvé
32 - Je dokonáno
33 - Raduje se všechen Boží lid
34 - Hosana
35 - Ty jsi ten najvyšší Pán
36 - Králů Král
37 - Mojou nadejou je Pán
38 - Vzývám a slavím Tve jmeno
39 - On je Pán
40 - Buď Tobě sláva