Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Církev bratrská Bystré

Církev bratrská (www.cb.cz) patří mezi státem registrované církve a v současnosti je čtvrtou největší církví v ČR. Svým pojetím navazuje na českou i světovou reformaci. Počátek její činnosti spadá do období druhé poloviny 19. stol. K bysterskému sboru Církve bratrské se v současné době hlásí necelých 250 lidí. Kromě Bystrého působí sbor v Dobrušce a v Rychnově n. Kn. a snaží se spolupracovat s dalšími církvemi v regionu.

Typickým rysem Církve bratrské v Bystrém je vytváření sociálního i duchovního zázemí pro lidi napříč generacemi, jak v církvi, tak mimo ni. Díky tomuto zaměření vzniklo množství nejrůznějších klubů a akcí pro děti, mládež, maminky, celé rodiny i seniory, pořádají se veřejné přednášky, koncerty apod. Otevřenost vůči široké veřejnosti je zároveň provázena jednoznačným přihlášením se ke křesťanské víře a jejím hodnotám.


ELADA – víceúčelová budova s mateřskou školou a modlitebnou

Jako bysterský sbor Církve bratrské, od svého počátku zasazený do podhorské vesnické oblasti, vidíme svůj úkol mimo jiné ve snaze podporovat rozvoj duchovního, kulturního i společenského života právě v tomto prostředí. Chceme dále rozvíjet svou činnost ve prospěch lidí žijících na horách. S tímto záměrem jsme v Bystrém postavili a provozujeme novou víceúčelovou budovu, ve které kromě bohoslužebných a kulturně vzdělávacích programů našla svoji základnu mateřská škola. Reagovali jsme tak na aktuální potřebu mnoha mladých rodin žijících v Bystrém a jeho blízkém okolí.

Historii vzniku této budovy vnímáme jako Boží vedení. V roce 2012 v původní staré budově následkem mrazu praskla vodovodní trubka v prvním patře. Voda poškodila strop. Byli jsme postaveni před otázku, zda opravíme budovu nebo ji zbouráme a postavíme novou. Ke stavbě nové budovy přišel nápad připojit mateřskou školku. To byl rozhodující moment. Budova byla zbourána a během přibližně jednoho roku postavena nová. V této době jsme se scházeli v náhradních prostorách v Engedi (cca 500m od sboru). V září 2013 byla slavnostně otevřena nová budova. Celkové náklady dosáhly cca 21 miliónů. Jsme hrdi na to, že je financována z darů členů sboru a jejich přátel. Z žádných fondů EU a podobných nemáme žádnou finanční podporu. Architektonická podoba budovy je z kanceláře Bittner z Dobrušky. Elada vyhrála první cenu za architekturu v Královéhradeckém kraji za rok 2014.

Fotogalerie