Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

40 dní s Biblí - výzva - připojte se

40 dní s Biblí - výzva - připojte se

Připojte se k dalším věřícím ke společnému čtení textů proroka Jeremijáš - 40 dní s Biblí. V této době je to velmi silné téma. V osobním domácím studiu vám tyto texty mohou být velkým povzbuzením. Více v detailech.

40 dní s Biblí v roce 2020 je věnováno biblické knize Jeremjáš. V této době je to velmi silné téma. V osobním domácím studiu vám tato kniha může být povzbuzením.

materiály - průvodce čtením - najdete zde:

https://portal.cb.cz/2020-40-dni-s-bibli

Z materiálů:

Je to kniha nesnadná, spletitá, rozervaná. Jeremjášovými ústy v ní k Izraeli a k národům (a prorokovi) promlouvá Hospodin: slyšíme tu Boží srdce zlomené staletou nevěrou lidu, bolavé vlastními soudy nad Izraelem, pohnuté smutkem hněvu, ale i nadějí lásky. A promlouvá v ní - k lidu a národům (ale také ke svému Bohu) – Jeremjáš: prorok, požívající zvláštní Boží ochrany, a přece stále ohrožený, kazatel oddaný Bohu, a přece zmítaný protichůdnými emocemi, člověk opojený a zlomený, jak sám říká, „kvůli Hospodinu, kvůli jeho svatým slovům“ (Jr 23,9).

Právě ve dnech postu a Velikonoc se dejme také opojit a zlomit tímto starým, ale stále živým slovem. Vždyť náš svět se příliš nezměnil. A Jeremjášův Bůh se nezměnil! Tak miloval svět, že pro nás vydal i svého Syna: aby se on, ukřižovaný Ježíš, stal naším Pánem. A aby nás tudy vtáhl do své lásky a péče, zapojil nás do svého zápasu o svět; aby nás s sebou vzal na svou cestu. Cesta následování Krista je cestou oběti „kvůli Hospodinu, kvůli jeho svatým slovům“.

David Beňa, autor 40 dní s Biblí


Rozpis