Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Mateřská školka Trivium plus

Mateřská školka Trivium plus

MŠ Trivium Plus o.p.s. je nově vzniklá mateřská škola, která zahájila provoz v září 2013.
Organizačně spadá pod ZŠ a MŠ Trivium Plus o.p.s. v Dobřanech, která jejím zřízením
odpověděla na dlouholeté volání tohoto regionu po volných místech v mateřských školách
pro zdejší děti.Předškolní vzdělávání je v ní poskytováno dětem ve věku 3 do 6 let v jedné heterogenní  třídě s kapacitou 28 dětí. 

Přestože je škola umístěna v církevní budově, nemá žádné náboženské zaměření, ale pracuje  podle standardního státem daného vzdělávacího programu (RVP PV) s cílem vést děti přátelským a podnětným prostředím i přístupem již v předškolním věku „bezpečnou cestou labyrintem poznání“. 

Náš současný tým:

vedoucí učitelka Zdena Moravcová, učitelka Michaela Hejzlarová, chůva Lydie Grulichová, provozní Lenka Pátková. 


Náš tým vychází z toho, že vzdělávání dětí se neděje jen v plánovaných činnostech, ale i při nejrůznějších jiných aktivitách a situacích každého dne, a nad to daleko více prostřednictvím osobního příkladu a celkového klimatu, které školou vládne. Proto především usilujeme o vytvoření vstřícného prostředí plného respektu, v němž se budou děti cítit bezpečně, spokojeně, kde naleznou kamarády a dostatek různorodých podnětů. 

Chcete o nás vědět více?

Navštivte naše webové stránky a nebo náš facebook!Navštivte naše webové stránky a nebo náš facebook!