Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Domácí hospic Setkání, o.p.s.

Domácí hospic Setkání, o.p.s.

Posláním Domácího hospice Setkání je umožnit pacientům s vážným onemocněním, u kterých již není nutná nemocniční péče, důstojně a v kruhu své rodiny a přátel prožít poslední etapu svého života.

Motto: „Každý jednou zemřeme, ale způsob jakým se to stane je ve skutečnosti velmi důležitý a to nejen pro nás, ale pro pozůstalé – náš odchod je důležitý pro to, jakou roli sehraje v životech lidí, kteří po nás zůstanou. Způsob jakým zemřeme, žije dál v myslích těch, kteří nás přežijí…“ 
MUDr. Peter Saul

Posláním Domácího hospice Setkání, o.p.s., je umožnit pacientům s vážným onemocněním, u kterých již není nutná nemocniční péče, důstojně a v kruhu své rodiny a přátel prožít poslední etapu svého života.

  • Všestranně podporujeme rodiny, které na sebe převezmou péči o umírajícího v domácím prostředí. 
  • Péče je poskytována týmem, který tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice  
  • a v případě zájmu psycholog a duchovní. 
  • Pomáháme kvalifikovaně zvládnout bolest a další průvodní jevy onemocnění, zejména onkologického; hospic nemocnému garantuje, že bude trvale respektována jeho lidská důstojnost a v posledních chvílích života nezůstane osamocen. 
  • Zdravotní péče je k dispozici 24 hodin 7 dní v týdnu. Pacient a jeho rodina mají k dispozici telefonní číslo, na které je možné dovolat se kdykoliv během 24 hodin denně se žádostí o radu a pomoc.  
  • Lékaři a sestry zajišťují všechny odborné zdravotnické výkony, které je možno v domácím prostředí provádět. 
  • V případě, že z jakéhokoliv důvodu není možné zajistit péči v domácím prostředí, sociální pracovník pomůže zprostředkovat umístění pacienta v lůžkovém zařízení (lůžkový hospic, nemocnice).  
  • Jsme k dispozici při úmrtí pacienta a pozůstalým, pokud projeví zájem.  
  • Můžeme zprostředkovat službu duchovního, psychoterapeuta, krizového interventa, poradce pro pozůstalé.  
„…Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy neskončí….“ 1. list Korintským 13

Více o naší práci: