Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Diakonie

Diakonie

Diakonie Sboru Církve bratrské v Bystrém.
Základ naší služby tvoří péče o potřebné, nemocné a slabé jako výraz křesťanské lásky k bližnímu.

Oblasti naší služby (pro informace klikni na název):

Sborová rodina a přátelé sboru
Distribuce potravin z potravinové banky
Projekt Andělský strom
Adventní jarmark
Služba v Domově pro seniory JitřenkaAKTUÁLNÍ INFORMACE:

-prosíme, připravujte si výrobky, které budete moci věnovat na Adventní jarmark 4.12.2022. Bližší informace u Zdeny Rubešové

-stále probíhá sbírka potřeb pro pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Aktuální seznam potřeb je na nástěnce v Eladě. Bližší informace u Lenky Pátkové

-prosíme o výrobu vánočních přáníček pro seniory z našeho sboru a seniory z Domova F.A. Skuherského v Opočně. Velikost formátu A6. Počet kusů neomezen. Bližší informace u Davida Mikuleckého-nabídka kurzů pro veřejnost na ETS : Kurzy | ETS (etspraha.cz)


-nabídka vzdělávacích kurzů na Diakonické akademii s.r.o., spadající pod Diakonii ČCE : Diakonická akademie, s.r.o. (diakonicka-akademie.cz)
Odkaz na Diakonii Církve bratrské: Diakonie CB | Pomáháme tam, kde je to potřeba.

Kontakt:

Vedoucí Diakonie CB Bystré a starší sboru: David Mikulecký

tel.: 737 761 400 , e-mail: david.mikulecky1@seznam.cz

Sborová rodina a přátelé sboru

- služba zaměřená na naše milé nejstarší, nemocné a lidi na okraji našeho společenství
- narozeninové gratulace seniorům starším 75 let
- rozesílání pohlednic s fotkami ze sborového života lidem, kteří jsou delší dobu mimo společenství.
- návštěvy, modlitby a praktická pomoc
- v této službě stojí mnoho ochotných a vnímavých členů našeho sboru

Distribuce potravin z potravinové banky

- služba orientovaná především na potřebné z mimo sborového prostředí.
- cílem je navázat s těmito lidmi bližší kontakt a nabídnout jim mimo potravinové také praktickou pomoc, podporu při vyřizování záležitostí na úřadech, duchovní službu a kontakt s naším sborem. Oblast vidíme především v okolí Bystrého a hor (Olešnice, Nový Hrádek, Sedloňov, Sněžné, Bačetín, Dobré).
- kontakt na koordinátory: Sam s Míšou Hejzlarovi – tel.: 739 220 195, 739 220 196


Projekt Andělský strom

- vánoční dárky pro děti odsouzených rodičů

- pořádá Mezinárodní vězeňské společenství, z.s.  MVS - Mezinárodní vězeňské společenství z.s.

- náš sbor se pravidelně do tohoto projektu zapojuje.

- věříme Pánu Ježíši Kristu. A protože za vším, co Ježíš dělal, nebo řekl je láska, i my chceme přinášet lásku tam, kde je jí poskrovnu.

Ježíš v Bibli říká: "A kdo přijme jediné takové dítě v mém jménu, přijímá mě." Proto sloužíme dětem vězňů, které si o pomoc samy nikdy neřeknou. Jsou zamčené se svou bolestí uvnitř, a proto i my musíme být těmi, kdo jednají jako první.

Posláním vánočního dárku do takové rodiny ukazujeme Boží lásku a soucit v praxi. Společně s dárkem k nim putuje poselství, že na ně někdo myslí, a že nejsou zapomenuty a společnost je neodepsala.

- koordinátorkou projektu Andělský strom v našem sboru je sestra Lenka Pátková. Kontakt: tel.: 732 703 554, e-mail: lenka.patkova11@centrum.cz


Adventní jarmark

-koná se po dopolední bohoslužbě a odpoledne během koncertu pěveckého sboru, vždy jednu adventní neděli

-každý má možnost přispět svým ručním výrobkem ( háčkované postavičky a ozdoby, kalendáře, krmítka pro ptáčky atd.), pochutinou ( med, ořechy, perníčky, sušené ovoce, marmelády atd.) a dalšími krásnými dárky.

-finanční výtěžek z jarmarku a z dobrovolného vstupného na koncert je věnován lidem v tísni 

-kontakt: sestra Zdena Rubešová , tel.: 734 497 020


 Služba v Domově pro seniory Jitřenka

-navázali jsme kontakt s vedením Domova

-pro klienty připravujeme dárky pro potěšení ale také k praktickému využití

-navštěvujeme seniory z našeho společenství, kteří jsou v Domově ubytováni

-službu zajišťuje sestra Lenka Pátková. tel.: 732 703 554