Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Bohoslužby v Dobrušce

Bohoslužby v Dobrušce
Bohoslužba je veřejným setkáním celého společenství. 

Je to setkání z dvojím cílem: 

  • abychom my sloužili Bohu (chválami, uctíváním, modlitbami) 
  • aby Bůh sloužil nám - prostřednictvím svého Ducha, svého Slova, svých služebníků a svého lidu. 

Při bohoslužbě můžete očekávat: společné písně (chvály, uctívání), svědectví lidí ze života s Bohem, program pro děti (nedělní škola), výklad Bible + aplikace pro současnou situaci, modlitby (osobní i společné)


O nás

Jsme společenstvím věřících lidí, které spojuje víra v Ježíše Krista. Ve svých životech jsme poznali, že zvěst Bible o Bohu a jeho zájmu o člověka je pravdivá. Setkali jsme se s živým Bohem a Jeho milostí. Bůh nám ukázal, že náš život má smysl. Skrze oběť Ježíše Krista jsme mohli přijmout skutečnost odpuštění a vstoupit do vztahu s naším Stvořitelem. Díky tomu, co pro nás Bůh udělal, můžeme zakoušet ve svém životě radost a pokoj, protože víme, komu patříme a kam naše životy směřují. Jako nejvyšší autoritu naší víry a života uznáváme Bibli - Boží Slovo.

Naše společenství je otevřené pro kohokoliv, kdo hledá smysl života a jeho naplnění. Naše bohoslužby směřují každého z nás k setkání s živým Bohem. Nejsme společenstvím, kde bychom chtěli někoho manipulovat a držet pod "naším vlivem". Každý má svobodu se vyjádřit a zkoumat pravdivost toho, co je ve společenství předkládáno. Víra je věcí osobní, každý prožívá svůj vztah k Pánu Bohu jiným způsobem, naše společenství je pouze nástrojem k tomu, aby tento vztah mohl být co nejintenzivnější.