Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Bohoslužby v Bystrém

Bohoslužby v Bystrém

Bohoslužba je veřejným setkáním celého společenství.

Je to setkání s dvojím cílem: 

  • abychom my sloužili Bohu (chválami, uctíváním, modlitbami)  
  • aby Bůh sloužil nám - prostřednictvím svého Ducha, svého Slova, svých služebníků a svého lidu.  

Při bohoslužbě můžete očekávat: společné písně (chvály, uctívání), svědectví lidí ze života s Bohem, program pro děti (nedělní škola), výklad Bible + aplikace pro současnou situaci, modlitby (osobní i společné)

Bohoslužba je veřejným setkáním celého společenství.

O nás

Církev bratrská patří mezi státem registrované církve a v současnosti je čtvrtou největší církví v ČR. Svým pojetím navazuje na českou i světovou reformaci. Počátek její činnosti spadá do období druhé poloviny 19. stol. K bysterskému sboru Církve bratrské se v současné době hlásí necelých 250 lidí. Kromě Bystrého působí sbor v Dobrušce a v Rychnově n. Kn. a snaží se spolupracovat s dalšími církvemi v regionu.

Typickým rysem Církve bratrské v Bystrém je vytváření sociálního i duchovního zázemí pro lidi napříč generacemi, jak v církvi, tak mimo ni. Díky tomuto zaměření vzniklo množství nejrůznějších klubů a akcí pro děti, mládež, maminky, celé rodiny i seniory, pořádají se veřejné přednášky, koncerty apod. Otevřenost vůči široké veřejnosti je zároveň provázena jednoznačným přihlášením se ke křesťanské víře a jejím hodnotám.