Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

62. PH Royal Ranger Bystré

62. PH Royal Ranger Bystré

Klub, tedy přední hlídka RR, je součástí nadnárodní křesťanské dětské organizace Royal Rangers, které se zaměřuje na práci s dětmi v jejích volnočasových aktivitách.


Zlaté pravidlo RR:

Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně. 
Vychází z Bible Mat 7,12 
„Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci. „ 
 

Klub, tedy přední hlídka RR, je součástí nadnárodní křesťanské dětské organizace Royal Rangers, které se zaměřuje na práci s dětmi v jejích volnočasových aktivitách. Usiluje o rozvoj dětí a mládeže ve čtyřech oblastech života – fyzické, duševní, duchovní a sociální. Cílem je zdravý a rozhodný mladý člověk se správným žebříčkem hodnot, který je připraven zvládnout každou životní situaci, rozvíjet své nadání, prohlubovat své znalosti a zaujmout své místo ve společnosti se správným postojem k sobě i ostatním lidem.

Klub působí při sboru Církve Bratrské v Bystrém od roku 1983. Jeho novodobá historie je spjata se jménem Žárovka, které vzniklo jako návrh dětí, stejně tak i logo ryby se žárovkou. Cílem klubu je ukázat na pravý životní základ, kterým je víra v Ježíše Krista a posouvat tuto do praktického života. Přední hlídka Royal Rangers je pro děti od 10 do 15 - ti let. Právě v tomto věku se tvoří základní hodnotové žebříčky v našich životech a klub Royalu chce přispět k tomu, aby v naší společnosti stále byli lidé, kteří tyto zdravé životní hodnoty mají.

KDO JSME?

  • Zakladatelem klubu přední hlídky Royal Rangers je Sbor Církve bratrské v Bystrém. 
  • Vedoucí klubu jsou věřící lidé, kteří dělají tuto práci ve svém volném čase a nejsou za ni finančně ohodnocováni. 
  • Velitelem 62. PH Bystré je Jan Hejzlar (Jenka) 602 144791