Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Církev bratrská Bystré

Církev bratrská patří mezi státem registrované církve a v současnosti je čtvrtou největší církví v ČR. Svým pojetím navazuje na českou i světovou reformaci. Počátek její činnosti spadá do období druhé poloviny 19. stol. K bysterskému sboru Církve bratrské se v současné době hlásí necelých 250 lidí. Kromě Bystrého působí sbor v Dobrušce a v Rychnově n. Kn. a snaží se spolupracovat s dalšími církvemi v regionu.

Typickým rysem Církve bratrské v Bystrém je vytváření sociálního i duchovního zázemí pro lidi napříč generacemi, jak v církvi, tak mimo ni. Díky tomuto zaměření vzniklo množství nejrůznějších klubů a akcí pro děti, mládež, maminky, celé rodiny i seniory, pořádají se veřejné přednášky, koncerty apod. Otevřenost vůči široké veřejnosti je zároveň provázena jednoznačným přihlášením se ke křesťanské víře a jejím hodnotám.

Kazatelna

Projekt ELADA – víceúčelová budova s mateřsko u školou a modlitebnou

Jako bysterský sbor Církve bratrské, od svého počátku zasazený do podhorské vesnické oblasti, vidíme svůj úkol mimo jiné ve snaze podporovat rozvoj duchovního, kulturního i společenského života právě v tomto prostředí. Přestože zároveň aktivně pracujeme v Dobrušce a v Rychnově n. Kn., chceme dále rozvíjet svou činnost ve prospěch lidí žijících na horách. S tímto záměrem chceme v Bystrém postavit a provozovat novou víceúčelovou budovu, ve které by kromě bohoslužebných a kulturně vzdělávacích programů měla najít svoji základnu mateřská škola. Reagujeme tak na aktuální potřebu mnoha mladých rodin žijících v Bystrém a jeho těsném okolí. Cílem celého projektu je tedy podpořit další rozvoj činnosti Církve bratrské v Bystrém a zlepšit kvalitu života obyvatel žijících v podhorských vesnicích regionu Orlických hor.

Fotogalerie

Facebook