Home  >  Církev bratrská  >  O Církvi bratrské v Bystrém

CÍRKEV BRATRSKÁ V BYSTRÉM

Církev bratrská patří mezi státem registrované církve a v současnosti je čtvrtou největší církví v ČR. Svým pojetím navazuje na českou i světovou reformaci. Počátek její činnosti spadá do období druhé poloviny 19. stol. K bysterskému sboru Církve bratrské se v současné době hlásí necelých 250 lidí. Kromě Bystrého působí sbor v Dobrušce a v Rychnově n. Kn. a snaží se spolupracovat s dalšími církvemi v regionu. Typickým rysem Církve bratrské v Bystrém je vytváření sociálního i duchovního zázemí pro lidi napříč generacemi, jak v církvi, tak mimo ni. Díky tomuto zaměření vzniklo množství nejrůznějších klubů a akcí pro děti, mládež, maminky, celé rodiny i seniory, pořádají se veřejné přednášky, koncerty apod. Otevřenost vůči široké veřejnosti je zároveň provázena jednoznačným přihlášením se ke křesťanské víře a jejím hodnotám.

 

Projekt ELADA – víceúčelová budova s mateřsko u školou a modlitebnou

Jako bysterský sbor Církve bratrské, od svého počátku zasazený do podhorské vesnické oblasti, vidíme svůj úkol mimo jiné ve snaze podporovat rozvoj duchovního, kulturního i společenského života právě v tomto prostředí. Přestože zároveň aktivně pracujeme v Dobrušce a v Rychnově n. Kn., chceme dále rozvíjet svou činnost ve prospěch lidí žijících na horách. S tímto záměrem chceme v Bystrém postavit a provozovat novou víceúčelovou budovu, ve které by kromě bohoslužebných a kulturně vzdělávacích programů měla najít svoji základnu mateřská škola. Reagujeme tak na aktuální potřebu mnoha mladých rodin žijících v Bystrém a jeho těsném okolí. Cílem celého projektu je tedy podpořit další rozvoj činnosti Církve bratrské v Bystrém a zlepšit kvalitu života obyvatel žijících v podhorských vesnicích regionu Orlických hor.

Hudba

• Smíšený pěvecký sbor – dvacetičlenný soubor, vánoční a velikonoční koncerty v bysterském kostele, zpěv při slavnostech a nedělních bohoslužbác
• Effatha – početná skupina bysterských zpěváků v celorepublikovém sboru Církve bratrské
• Vokální skupina „SemTam“

 

Charita

Diakonie – péče o staré a nemocné, osobní návštěvy, praktická pomoc
Projekt COMIDO – dlouhodobá finanční podpora školy pro sirotky v keňském městě Eldoret, plán investovat během let 2008 až 2013 cca 40 000 USD do modernizace školy a výrobní dílny za účelem zajištění finanční soběstačnosti školy

Děti

Nedělní škola pro děti - hry, biblické příběhy, víkendové akce, vánoční divadlo
Dětský klub „Zárovka“ - pravidelná setkání, víkendové akce a letní tábory
Indiánská stezka - každoroční dobrodružná soutěž pro děti z širokého okolí
LEGO projekt - děti staví město po svém

Mládež

Klub „K2“ – pravidelná setkání mládeže, prostor k diskusím, biblickému vyučování, zpívání a sportování, letní i zimní vandry, letní dovolená
Dívčí klub „Otazník“ – víkendové akce, zábava a povídání o aktuálních tématech 
English camp – letní týdenní výuka angličtiny spojená s biblickým programem, osobními příběhy amerických lektorů, společnou zábavou a sportem


Společenství

Maminky s dětmi – hry s dětmi, tvůrčí aktivity, tematické programy
Klub seniorů „KLUS“ – příjemná setkání se zajímavými programy a hosty
Everest - diskusní fórum otců, sdílení zkušeností a společné modlitby
Coolhoši - setkávání mladých chlapů
Ekumenické bohoslužby - ve spolupráci s katolickou farností a evangelickým sborem v Tisu, společná „Open Air“ bohoslužba

Kontakt

Církev bratrská v Bystrém
Bystré 82
Dobruška 518 01 
IČ: 60884029
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.elada.cz

kazatel Církve bratrské v Bystrém:
Tomáš Cvejn

tel.: 494 665 534, 604 225 879

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

ředitel ZŠ a MŠ Trivium Plus: 
Mgr. Jan Grulich
tel.: 733 130 749

e-mail: reditel @ trivium.cz
www.trivium.cz 


číslo bankovního účtu / bank account

 

1243370369/0800