Home  >  Elada  >  Představení projektu

 


Slovo 
ELADA je hebrejského původu a znamená
Hospodin je okrasou


Projekt Elada vznikl jako výsledek hledání, jak můžeme nejlépe jako církev rozvíjet naši práci v orlickohorském regionu, a zároveň jak nejlépe prospět našemu okolí. 

Nepostavili jsme jen modlitebnu, ale víceúčelovou budovu, ve které bude mít zázemí nová mateřská škola a stávající i nové aktivity pořádané Církví bratrskou.

 

Představení budovy ELADA

Budova je rozdělena do dvou provozních částí s vlastními vstupy – modlitebny a mateřské školy. Oba provozy je možné dle potřeby a charakteru akcí variabilně propojovat a oddělovat. Modlitebna bude využívána k bohoslužbám, společenským a kulturním akcím a dále k různým typům setkání členů církve i ostatní veřejnosti. Mateřská škola slouží jako vzdělávací zařízení dětí předškolního věku s celkovou kapacitou 25 dětí. 

Konceptem řešení se stala myšlenka centrální pozice nejdůležitějšího (největšího a nejvyššího) prostoru - sálu, kolem kterého „obíhají“ ostatní místnosti a prostory, jež jsou s modlitebnou (sálem) provozně nebo opticky propojeny. Stavba se vyznačuje horizontalitou, která je zvýrazněna materiálovým řešením fasád (horizontální modřínový obklad). Budova je doplněna o zpevněné plochy, které k ní přiléhají. Stavební pozemek je rovinatý a ze všech stran je obklopen komunikacemi.
Architektonické ztvárnění budovy je neokázalé, civilní se střídmým výrazem, který na sebe nebude za každou cenu strhávat pozornost okolí, současně však má budova soudobý, moderní a sebevědomý vzhled.

 

Historie projektu:

2006 - první vážné úvahy o zásadní přestavbě modlitebny

2008 - realizace první fáze: stavba domku pro kazatele

8.1.2011 - prasklá vodovodní trubka v patře 
a vytopení modlitebny - sbor stojí před zásadním 
rozhodnutím, co dál.

6.2.2011 - členské shromáždění rozhodlo o setrvání v Bystrém, 
staršovstvo a hospodářská rada pověřeni zjistit možnosti 
přestavby/novostavby vč. investice do architektonické studie. 
Poprvé zaznívá myšlenka postavit v Bystrém víceúčelovou 
budovu s mateřskou školou. 
Vedením celého projektu byl členským shromážděním
pověřen Jan Grulich.

5.9.2011 - máme stavební povolení (heroický výkon díky 
nasazení Járy Hejzlara)

23.10.2011 - členské shromáždění se rozhoduje pokračovat 
v dosavadním trendu a staršovstvu, resp. hospodářské radě 
v čele s Janem Grulichem byl dán mandát 
realizovat přípravu projektu. 

25.3.2012 - výroční členské shromáždění vzalo na vědomí probíhající 
přípravy (dokončování projektové dokumentace, výběrové řízení na stavební firmu, finanční zajištění stavby, atd.)

1.4.2012 - Derniéra - rozlučková bohoslužba se starou modlitebnou

29.4.2012 - členské shromáždění definitivně rozhoduje 
o zahájení stavby. Vedením stavby byl pověřen Jan Grulich, který sestavil stavební tým ochotných pomocníků.

4.5.2012 - oficiálně vyhlášena stavební firma, které svěříme 
realizaci projektu. Z šesti uchazečů byla vybrána firma Kerson, jako druhá Průmstav Náchod.

6.5.2012 - poslední bohoslužba ve staré modlitebně

7.5.2012 - začala demolice modlitebny, členové sboru s nostalgií vehementě bourají bysterskou historii s vědomím, že budují novou :-)

11.6.2012 - staveniště předáno generálnímu dodavateli, firmě KERSON

28.8.2013 - úspěšná kolaudace stavby

1.9.2013 - první bohoslužba v Eladě

2.9.2013 - zahájení provozu nové MŠ TriviumPlus a slavnostní otevření Elady pro veřejnost, během dne otevřených dveří prošlo Eladou odhadem 1200 návštěvníků.

Vděčnost: Za celou dobu stavby nevznikly žádné neřešitelné problémy, díky úsilí spousty lidí, skvělé a kreativní práci našich architektů Bittnerových, díky profesionálně odvedené práci stavební firmy KERSON, díky obrovskému nasazení vedení stavby, byla ELADA zkolaudována v termínu, bez závad a bez vedlejších finančních nákladů. Bohu díky!

Webkamera

Kontakt

Církev bratrská v Bystrém
Bystré 82
Dobruška 518 01 
IČ: 60884029
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.elada.cz

kazatel Církve bratrské v Bystrém:
Tomáš Cvejn

tel.: 494 665 534, 604 225 879

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

ředitel ZŠ a MŠ Trivium Plus: 
Mgr. Jan Grulich
tel.: 733 130 749

e-mail: reditel @ trivium.cz
www.trivium.cz 


číslo bankovního účtu / bank account

 

1243370369/0800